Hvad har været,

kan blive

I mine værker forsøger jeg at konfrontere hverdagslivet med det at være et menneske på godt og ondt. Hvornår og hvordan forandres vi? Hvornår opstår muligheden for forandring? Jeg er inspireret af mennesker og vores væren i verden. Mine værker bygger på fotografier jeg indsamler og har ofte et figurativt centrum omkranset af abstrakte former.


Jeg forsøger at skabe følelsesmæssige forbindelser og bruge modsætninger til at frembringe følelser og stemninger, der konstant kan skifte i takt med ståstedet. Jeg arbejder med store farve flader for at skabe spænding og plads til refleksion, hvor hovedmotivet ofte er på vej ud eller ind i billedet så det på den måde støder baggrunden tilbage. Jeg er især inspireret af væveren Diedrick Brackens og maleren Alex Foxton der begge har en intens og enkel fortælleform.


Jeg er selvlært kunstner med en baggrund inden for grafisk design og produktion. Jeg søger at kombinere mellem figurativ og abstrakt kunst og grafiske designprincipper, og på den måde skabe en fusion af forskellige visuelle elementer. Grafiske designprincipper handler om at kommunikere en ide eller et budskab på en visuel og æstetisk tiltalende måde. Kombineret med figurativ og abstrakt kunst kan det skabe en stærk visuel påvirkning. Og ved at fremhæve figurative elementer i værket, forstærker det følelsen af genkendelighed og forankring.

 

Kombinationen mellem figurativ og abstrakt kunst og grafisk design er for mig en måde at udforske kunsten på. Det kan skabe en følelse af bevægelse og dynamik og invitere beskueren til at udforske værket på en mere aktiv måde.      

 

Jeg eksperimenterer med vinkler, beskæringer og linjer i mine værker.  Jeg tror på, at en interessant vinkel eller beskæring kan ændre hele fortællingen i et kunstværk. Ved at lege med perspektiv og placering af objekter kan der skabes en helt ny betydning eller følelse i værket. Jeg undersøger også forskellige typer af linjer og deres bevægelser i værket. Det kan give en følelse af bevægelse, dynamik eller ro. Det er en udfordring at finde den perfekte balance mellem det traditionelle og det innovative, men det er en balance, jeg stræber efter at opnå.

_______________________________


ROSKILDE OPEN 2021

– Censureret udstilling

Censor komite: Eva Koch, Maria Torp og Jens-Peter Kellermann.


RIISES LANDSTED 2023

Fællesudstilling – Frederiksberg kunstnerlaug

T: +45 40989752