Vinduet fungerer som en barriere eller et filter mellem de to verdener – det indre og det ydre. Det kunne symbolisere, hvordan det indre liv er beskyttet fra ydre blikke, men samtidig et forsøg på at fange essensen af skjulte dybder.

T: +45 40989752